Anmeldelser: Mobning på arbejdspladsen

Fem ud af seks huer i Børsen

Medlemsbladet HK Østjylland

Anmeldelser

Børsen Executive - fredag, den 4. januar 2008 ved Steen Hildebrandt, professor ved Handelshøjskolen, Århus Universitet
Bedømmelse: 5 huer. Gives for den fremragende bog

"Uhyggelig bog om mobning. Kvindelige danske præster føler sig i stor udstrækning mobbet af deres mandlige præstekolleger. Så inden vi kaster os for meget over de fremmede og anklager dem, så skal vi have fejet noget mere for egen dør. Om mobning handler en ny og på mange måder meget interessant - men også uhyggelig - bog. Den viser nemlig med stor tydelighed, at mobning er et udbredt fænomen på danske arbejdspladser, og mobning har meget alvorlige konsekvenser for de mennesker, det går ud over.

Det er en meget kvalificeret og gennembearbejdet bog, som i det første kapitel afklarer, hvad mobning er, bl.a. gennem fire historier om mobning, hvorefter den i selvstændige kapitler behandler følgende emner: Årsager til mobning, konsekvenser af mobning, forebyggelse og håndtering af mobning og rådgivningsguide til professionelle, kolleger, familier og de mobbede. Det er en bog, der bør læses af mange, herunder en del danske mandlige præster og mennesker med personaleledelsesansvar, for dette handler i høj grad også om ledelse.

Eva Gemzøe Mikkelsen, Kirsten Kullberg og Inger Lise Eriksen-Jensen: Mobning på arbejdspladsen - årsager og løsninger."

Ugebrevet A4, nr. 18, 19. maj 2008 - "Dårlig trivsel på jobbet fremmer mobning"

"I bogen »Mobning på arbejdspladsen « lyder regnestykket, at bliver bare én procent af arbejdsstyrken udsat for alvorlig mobning, så koster det samfundet næsten fire milliarder kroner om året i understøttelse og sygedagpenge.

Dertil kommer, at mobning mindsker medarbejdernes motivation og engagement, medfører
lavere effektivitet og ringere service, øger sygefraværet og personaleomsætningen. Og så er
der ikke mindst alle de kuldsejlede skæbner, Eva Gemzøe Mikkelsen har mødt."

Læs artiklen: "Dårlig trivsel på jobbet fremmer mobning"


HK Østjylland, NR. 1 · 22. februar 2008 - "Når rovfuglene vejrer byttet"

"Mobning på jobbet antager to hovedformer. Den ene er rovmobning, hvor en person uforskyldt og systematisk forfølges af en anden person (eksempelvis en leder) eller gruppe.

Den anden og mere udbredte er konfliktmobning, der tager afsæt i uoverensstemmelser (mellem kolleger eller mellem leder og medarbejder), og hvor den svage part uundgåeligt ender som taber."


Mobning på arbejdspladsen

Gyldendal Akademisk A/S, Munksgaard Danmark. 415 sider.
ISBN 978-87-774-9470-3

klysner.com