Mobning på arbejdspladsen

 

Eva Gemzøe Mikkelsen, Kirsten Kullberg, Inger Lise Eriksen-Jensen

  Eva Gemzøe Mikkelsen

Eva Gemzøe Mikkelsen

Erhvervspsykolog og forsker. Ph.d. i mobning på arbejdspladsen og forfatter til en række internationalt publicerede artikler. Kursus- og foredragsholder.
Primære interesse og arbejdsområder: Organisations-
og ledelsesudvikling, rådgivning vedr. forebyggelse og håndtering af konflikter og mobning.

Tlf: 30 20 66 35
egemzoe@hotmail.com

 

  Kirsten Kullberg
Kirsten Kullberg

Sociolog og kognitiv psykoterapeut. Psykologisk rådgivning i
Århus. Arbejder med individuelog gruppeterapi, krisepsykologi,
coaching, karriererådgivning, virksomheds- og lederrådgivning,
konfliktløsning herunder mobningssager. Kursus og foredragsholder. Har publiceret flere kronikker og artikler.


Tlf: 86 76 37 87
kullberg@mail.dk
www.kirstenkullberg.dk

 

  Inger Lise Eriksen-Jensen
Inger Lise Eriksen-Jensen

Virksomhedskonsulent. Arbejder med mobning i arbejdslivet
på individ- og organisationsniveau i alle former for virksomheder.
Projektleder på 3 mobningsprojekter: en forskningsmæssig
interviewundersøgelse af 45 mobbede, et 2-årigt rehabiliteringsprojekt for svært traumatiserede mobningsramte
og et udbredelsesprojekt målrettet virksomheder. Holder temadage, workshops, Café-seminarer, konferencer. Har skrevet flere artikler om mobning.


Tlf: 20 71 78 18
ile-j@specular.dk
www.specular.dk

 

Kontakt til forfatterne

Ønskes foredrag, kurser, rådgivning, terapi
og coaching kan forfatterne kontaktes:

Eva Gemzøe Mikkelsen
Erhvervspsykolog
Tlf: 30 20 66 35

Kirsten Kullberg
Sociolog og kognitiv terapeut
Tlf: 86 76 37 87

Inger Lise Eriksen-Jensen
Virksomhedskonsulent, Specular
Tlf: 20 71 78 18

klysner.com